Supervision Sara Vafai-Blom.jpg

For organisationer
Sara Vafai-Blom

I organisationer indgår jeg på en række forskellige måder. Fælles for dem er, at jeg bidrager til, at de involverede får øje på nye handlemuligheder, at organisationer udvikles på måder, der understøtter arbejdet med kerneopgaverne, og at faglighed og samarbejde styrkes. Mit arbejde er primært funderet i den narrative tilgang. 


Når jeg arbejder i organisationer er det f.eks. med processer i relation til:

 • Supervision

 • Konflikthåndtering 

 • Teamudvikling

 • Organisationsudvikling

 • Opgaveudvikling

​​Kunderne siger:

 

"Som leder af cirka 50 medarbejdere samlet i et HR-center har jeg ind imellem behov for at få ordnet mine tanker, og stillet skarpt på det væsentlige. Sara har gennem det sidste år været min værdifulde samtalepartner, og vi har været vidt omkring. Fra motivation af min egen ledergruppe til strategier der rækker langt ud i fremtiden. Sara er altid veloplagt og velforberedt, og møder mig lige der hvor jeg er. På ærlig og kærlig vis bringer Sara mig videre, videre, videre til vi har en afklaring, som både hun og jeg er tilfredse med. Jeg går derfra med fornyet energi. Både energi til at eksekvere det nye, men også en personlig genoptankning af troen på, at jeg tænker det rigtige, og gør det rigtige.

 

Sara er ikke en samtalepartner der spørger ”hvad synes du selv”. Vi har en ligeværdig og jævnbyrdig samtale, hvor Sara byder ind med sine tanker, overvejelser og erfaring. En ekstra dimension for mig er Saras erfaring med at navigere i store organisationer, som bliver bragt aktivt i spil.

 

Marianne Nielsen 

HR-centerchef

Københavns Universitet"   

 

 

"Herlev Kommunes Voksen Pædagogiske Tilbud har gennem en 1 årig proces samarbejdet med Sara.

Vi videregiver hermed vores gode erfaringer med Saras faglige og personlige kompetencer som proceskonsulent.

Sara var hyret til at designe og gennemføre et udviklingsprojekt i en af vores større tilbud.

Sara har været en meget stabil, konstruktiv og inspirerende konsulent, der – med stort overblik - har styret processen sikkert mod målet.

Sara har balanceret samarbejdet med en stor arbejdsgruppe, styregruppe, adhoc-udvalg og med ledelsen. Sara har udvist professionel skarphed i og fokus på, at blive i sin konsulentrolle.

Det har været nemt at kommunikere med Sara, der har udvist stor tilgængelighed og flexibilitet.

Sara har også bidraget med vigtigt analytisk arbejde og med grundige skriftlige produkter som kommissorium, procesplan, opsamling af workshops m.v.

 

Tak for samarbejdet

Kirsten Breinholt, Funktionsleder"

Yderligere referencer her

Supervision og coaching

Der kan være tale om grupper eller individuelle forløb. f.eks.:​

 • Team supervision i forhold til konkrete sager, hvor der er behov for at I får øje på nye handlemuligheder, eller ønsker hjælp til at løfte blikket fra den altædende hverdag

 • Individuel supervision i forhold til konflikter, dilemmaer, handlerum, og handlemuligheder

 • Samtaler med fokus på arbejdsrelateret stress

Du kan læse en om et ledersupervisonsforløb.

Eller arbejdslivsudvikling, der både kan tage afsæt i en organisatorisk ramme eller ske i form af en privat henvendelse. Temaerne kan f.eks. være:

 • Hvordan kommer du ind på arbejdsmarkedet? 

 • Hvordan kommer du videre i dit arbejdsliv?

 • Hvordan får du dine kompetencer sat i spil i det job du har?

 • Eller hvordan kommer du ud af arbejdslivet?

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 30641612

Procesledelse

Der kan også være tale om, at jeg bidrager i forhold til mere komplekse udviklingsopgaver, som en organisation står overfor:​

 • Jeg sikrer, at de ressourcer og den viden, der er tilstede i organisationen spiller en central rolle. 

 • Jeg hjælper jer med at få skåret store opgaver ud i mindre bider, og få et overblik over, hvilken rækkefølge det vil være hensigtsmæssigt at arbejde med dem i

 • Jeg hjælper med at sikre sammenhæng og progression i processer.

 • Jeg hjælper jer med at sikre, at processer, beslutninger og resultater forankres i organisationens hverdag og arbejde med kerneopgaven

 • Jeg hjælper jer med at designe, tilrettelægge og gennemføre temadage og møder

 • Jeg hjælper ledere med at formulere klare rammer og tydelig retning.

 • Jeg hjælper jer med at arbejde med konflikter, så de forvandles til viden og brændstof for organisationen

Du er velkommen til at kontakte mig via min kontaktformular

I forbindelse med opgaver for organisationer, kan priserne varriere afhængigt af det konkrete indhold. Jeg sender gerne et tilbud. 

Her er imidlertid et eksempel på nogle priser:

 

 • Individuel supervision: 1.500 kr. ex. moms, 90 min.

 • Teamsupervison max 6 deltagere: 1.300 kr. i timen ex. moms

 

Psykoterapeut Sara Vafai-Blom

 

Isafjordvej 16, Trekroner, Roskilde.

Også samtaler online

Tlf. 30 64 16 12  Mobilpay: 306649

mail: sara@saravafaiblom.com