QEC Sara Vafai-Blom.png

QEC
Quantum Energy Coaching
også online

QEC ændrer dine negative tankemønstre

QEC er en simpel og let metode, der hjælper dig til at aflære din hjerne negative og begrænsende tankemønstre om dig selv. 

QEC kan bruges i utallige sammenhænge. Det vil f.eks. være oplagt at inddrage QEC i arbejdet med problematikker, der relaterer til:

  • Angst

  • Stress

  • Traumer

  • Lavt selvværd

  • Skam

Læs, hvad andre siger:

Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi og selvudvikling siden 1993

Thomas, som er 10 år, kom hos mig 4 gange. Han følte sig moppet i skolen, og havde svært ved at koncentrere sig oven på, at hans mormor døde. Han siger:

"Jeg synes det har været en fed oplevelse men også lidt sært. Det har hjulpet mig rigtig meget, og hvert eneste gang følte jeg mig stærkere. Til sidste følte jeg mig så stærk at jeg tænkte jeg kunne klare den på egen hånd, og lige siden er det gået godt."

"Min mand havde været mig utro, og vi havde gået i parterapi hos Sara i nogen tid. Vi havde fået god hjælp, og vi havde fået arbejdet med mange af de ting, der havde hobet sig op imellem os - ud over utroskaben. Vi havde fået en dejlig kontakt med hinanden, og vi havde begge udviklet os meget. Vi kaldte vores nye parforhold "Den gode tid", og vi havde det dejligt. Desværre blev "Den gode tid" ødelagt, når jeg blev plaget af billeder og tanker i relation til min mands utroskab. Jeg så de billeder for mig, og de beskeder, han havde sendt til den kvinde han var mig utro med, og jeg blev så vred, og ked af det. Det tog mig, og os, to dage at komme igennem hver gang, og det var så hårdt. Jeg ville så gerne være fri for de plagende tanker og billeder. Sara foreslog, at vi prøvede QEC. Hun forklarede, hvad det gik ud på, og jeg syntes, at det lød lidt underligt, men jeg var faktisk klar til at prøve hvad som helst. Allerede efter første gang fik jeg det meget bedre. Jeg kunne bare mærke, at der var lidt flere aspekter, jeg havde brug for at arbejde med, så vi lavede QEC to gange, og siden da har jeg været fri for de dårlige tanker. Det er ikke sådan, at jeg ikke kan huske, hvad der er sket. Det kan jeg sagtens, og jeg er også både vred over det, og ked af det, men det tager ikke magten og humøret fra mig. Jeg kan på det varmeste anbefale både Sara og QEC"

I QEC ændres tankemønstre, som ligger i underbevidstheden som baggrundsmusik i dit liv. Måske er du ikke engang opmærksom på de tankemønstre, der sætter rammen for, hvordan du tænker om dig selv. Du kender måske kun resultaterne af de negative tankemønstre.

 

Det kan sammenlignes med et isbjerg, hvor vi kun ser toppen over havets overflade. Den største del af isbjerget er - ligesom underbevidstheden - nede under overfladen. Det er tænkningen på det underbevidste niveau QEC påvirker.

Sådan foregår QEC

Når du kommer hos mig til en QEC-session tager vi udgangspunkt i det tema, du er optaget af. Noget som du oplever som et problem. Det kan f.eks. være være noget du er ængstelig for, ked af eller oplever som et traume du bærer på.

Vi starter med at tale om problemet. Jeg spørger ind, så vi begge får en grundig forståelse af, hvad det drejer sig om, hvilke tanker og følelser, der er forbundet med problemet, og den virkelighed du oplever i relation til det.

Senere går vi over til at tale om, hvad du hellere ville. Hvordan du ville foretrække, at virkeligheden var.

På denne baggrund formulerer vi sammen nogle sætninger, som beskriver den virkelighed du ville foretrække, og efterfølgende arbejder vi med sætningerne på en måde, der hjælper din underbevidsthed til at give slip på uønskede tankemønstre og tage nye til sig. Det foregår ved, at vi etablerer en rolig hjerterytme, der giver ro i nervesystemet. Det gør vi med et roligt og rytmisk åndedræt. Vi sørger for, at de to hjernehalvdele samarbejder (så den ene ikke saboterer den anden). Det gør vi ved at krydse arme og ben. Så påvirker vi hjernebølgernes frekvens, så der er adgang til underbevidstheden. Det gør vi ved at kontakte en følelse af taknemmelighed. 

I denne tilstand af åbenhed, ro og nærvær, siger du de sætninger højt, som vi sammen har udarbejdet, og det påvirker din underbevidsthed.

Baggrunden for QEC

QEC er udviklet af den sydafrikasnke læge Melanie Salmon. Hun omtaler QEC som: “The journey to self awareness, self acceptance and healthy groundedness”. 

 

Hun havde i mange år arbejdet som praktiserende læge i et fattigt kvarter i England, og var fortvivlet og opgivende overfor de problemer hendes patienter sloges med. Hun oplevede ikke, at hun som læge var i stand til at hjælpe dem effektivt. Hun uddannede sig til gestaltterapeut, men fandt stadig, at det hun havde

at tilbyde i form af medicin og terapi var for ineffektivt i forhold til de alvorlige problemer, som hendes patienter var belastede med. Mange havde misbrug, psykiske udfordringer og traumer. Melanie Salmon følte, at hun havde brug for nogle andre greb, for at kunne hjælpe tilstrækkeligt.

Hun fandt hjælp ved at kombinere viden fra en række forskellige forskningsfelter, og over flere år udviklede hun QEC:

Hendes første inspirationskilde var Bruce Liptons forskning, der viste den enorme indflydelse vore tanker har på vores biologi. Bruce Lipton, som er P.hd. i cellebiologi, har vist, at “Gener og DNA ikke kontrollerer vores biologi. Celler kontroleres derimod af udefrakommende signaler, inklusiv vores negative og positive tanker.” I hans bog “Intelligente celler” kan du læse mere.

Med Bruce Liptons forskningsresultater som springbræt studerede Melanie Salmon bl.a. neurovidenskab og kvante fysisk. 

Det amerikanske HeartMath Institute har også bidraget med afgørende viden, ligesom Dr. Joe Dispenzas forskning har været vigtig i udviklingen af QEC. 

Læs mere om Quantum Energy Coaching, hvad det er, og hvad det kan.

 

Hvis du har lyst kan du se Joe Dispenzas TED talk om, hvordan vi kan ændre tankemønstre, og, hvorfor det virker rent neurovidenskabeligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netop i disse år inviteres Melanie Salmon igen og igen til Skotland for at uddanne professionelle indenfor den offentlige sektor. Baggrunden er, at Skotland har besluttet, at de vil være en såkaldt “ACE-aware nation”, hvilket handler om, at der gøres en indsats for at modvirke at barndomstraumer og dårlige opvækstvilkår går ubemærkede hen, og ikke imødegås. Indsatsen bygger på den store ACE-undersøgelse, der har vist en sørgelig sammenhæng mellem barndomstraumer og generel helbredstilstand. ACE står for Adverse Childhood Experiences. Undersøgelsen blev gennemført i USA, og involverede mere end 17.000 personer. Myndighederne i Skotland ser, at QEC er et effektivt, og meget lidt ressourcekrævende, element i deres store og vigtige satsning.

På Vimeo findes en optagelse af et oplæg Melanie Salmon har holdt om baggrunden for udviklingen af QEC, og hvad QEC er. Oplægget varer en time. Du skal bruge koden: QEC for at komme til at se filmen.

Kontakt mig gerne for at høre mere:

Tlf. 30 64 16 12 Mobilpay 306649

Email: ​sara@saravafaiblom.com

Sted: Trekroner, Roskilde.

Også online-samtaler

Mere information om, hvordan du finder vej 

Jeg tilbyder også QEC online

En session QEC varer ca. 90 min.​ og koster 1000 kr.

Hvis du er på SU eller lignende, er prisen 650kr.

QEC kan fint laves online

Afbud senest samme dag kl. 8

Jeg modtager løbende supervision

Du kan finde mere praktisk information her

Psykoterapeut Sara Vafai-Blom

 

Isafjordvej 16, Trekroner, Roskilde.

Også samtaler online

Tlf. 30 64 16 12  Mobilpay: 306649

mail: sara@saravafaiblom.com