QEC

Quantum Energy Coaching

QEC ændrer dine negative tankemønstre

QEC er en simpel og let metode, der hjælper dig til at aflære din hjerne negative og begrænsende tankemønstre om dig selv. 

QEC kan bruges i utallige sammenhænge. Det vil f.eks. være oplagt at inddrage QEC i arbejdet med problematikker, der relaterer til:

  • Angst

  • Stress

  • Traumer

  • Lavt selvværd

  • Skam

Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi og selvudvikling siden 1993

I QEC ændres tankemønstre, som ligger i underbevidstheden som baggrundsmusik i dit liv. Måske er du ikke engang opmærksom på de tankemønstre, der sætter rammen for, hvordan du tænker om dig selv. Du kender måske kun resultaterne af de negative tankemønstre.

Hvis du f.eks. har en grundlæggende opfattelse af at være mindreværdig, vil det have betydning for, hvad du føler i relation til dig selv. Du føler måske, at det er svært at give dig selv lov til at mærke dine behov, og tage den plads du har brug for.

Måske holder du dig selv tilbage fra at komme til udtryk, og måske tør du heller ikke tro på, at andre mennesker vil dig noget godt. 

På denne måde kan et negativt tankemønster komme til at få meget vidtrækkende konsekvenser for dine muligheder for at bruge dine kvaliteter, og for at komme tæt på andre mennesker. 

Negative tankemønstre kan holde dig fast i et greb, hvor du ikke får udtrykt det du har på hjerte i dit liv, og hvor du ikke er i stand til at have glæde af samvær med andre mennesker, som du måske længes efter.

Med QEC ændres tænkningen på et underbevidst niveau. Den del af bevidstheden, der ofte sammenlignes med den del af et isbjerg, der ligger under havets overflade.

Sådan foregår QEC

Når du kommer hos mig til en QEC-session tager vi udgangspunkt i det tema, som du er optaget af. Noget som du oplever som et problem. Det kan være f.eks. være noget du er ængstelig for, ked af eller oplever som et traume du bærer på.

Vi starter med at tale om problemet. Jeg spørger ind, så vi begge får en grundig forståelse af, hvad det drejer sig om, hvilke tanker og følelser, der er forbundet med problemet, og den virkelighed du oplever i relation til det.

Senere går vi over til at tale om, hvad du hellere ville. Hvordan du ville foretrække, at virkeligheden var.

På denne baggrund formulerer vi sammen nogle sætninger, som beskriver den virkelighed du ville foretrække, og efterfølgende arbejder vi med sætningerne på en måde, der hjælper din hjerne til at give slip på uønskede tankemønstre og tage nye til sig.

Du er ved fuld bevidsthed og nærværende igennem hele forløbet

Baggrunden for QEC

QEC er udviklet af den sydafrikasnke læge Melanie Salmon. Hun havde i mange år arbejdet som praktiserende læge i et fattigt kvarter i England, og var fortvivlet og opgivende overfor de problemer hendes patienter sloges med. Hun oplevede ikke, at hun som læge var i stand til at hjælpe dem effektivt. Hun uddannede sig til gestaltterapeut, men fandt stadig, at det hun havde at tilbyde i form af medicin og terapi var for ineffektivt i forhold til de alvorlige problemer, som hendes patienter var belastede med. Når hun kom i sin klinik mandag morgen blev hun igen og igen mødt af beskeder om, at nogle af hendes patienter havde haft selvmordsforsøg i løbet af weekenden. Mange havde misbrug, psykiske udfordringer og traumer. Melanie Salmon følte, at hun havde brug for nogle andre greb, for at kunne hjælpe tilstrækkeligt.

Hun fandt hjælp ved at kombinere viden fra en række forskellige forskningsfelter:

Først og fremmest cellebiologen Bruce Liptons forskning, der viste den enorme indflydelse vore tanker har på vores biologi. Med dette springbræt studerede Melanie Salmon neurovidenskab og såkaldt “energy medicine”, for at søge input til udviklingen af en metode, der kan bidrage til afgørende ændringer i hjernen

Netop i disse år inviteres Melanie Salmon igen og igen til Skotland for at uddanne professionelle indenfor den offentlige sektor. Baggrunden er, at Skotland har besluttet, at de vil være en såkaldt “ACE-aware nation”, hvilket handler om, at der gøres en indsats for at modvirke at barndomstraumer og dårlige opvækstvilkår går ubemærkede hen og ikke imødegås. Indsatsen bygger på den store ACE-undersøgelse, der har vist en sørgelig sammenhæng mellem barndomstraumer og generel helbredstilstand. ACE står for Adverse Childhood Experiences,Undersøgelsen blev gennemført i USA, og involverede mere end 17.000 personer. Myndighederne i Skotland ser, at Melanies arbejde med QEC er et effektivt og meget lidt ressourcekrævende element i deres store og vigtige satsning.

Kontakt mig gerne for at høre mere:

Tlf. 30 64 16 12

Email: ​sara@saravafaiblom.com

Sted: Trekroner, Roskilde.

Også online-samtaler

Mere information om, hvordan du finder vej 

Jeg tilbyder også QEC online

En session QEC varer ca. 90 min.​ og koster 1000 kr.

Jeg anvender almindeligvis QEC anvendes som et element i et psykoterapeutisk forløb, og hvis det er tilfældet, vil vi i en del tilfælde kunne gennemføre QEC på en time. I disse tilfælde er prisen 850 kr. Vi aftaler dette fra gang til gang.

 

Hvis du er på SU eller lignende, finder vi en pris, hvor du kan være med 

Afbud senest samme dag kl. 8

Jeg modtager løbende supervision

Du kan finde mere praktisk information her

 
 

Psykoterapeut Sara Vafai-Blom

 

Isafjordvej 16, Trekroner, Roskilde.

Også samtaler online

Tlf. 30 64 16 12 

mail: sara@saravafaiblom.com

Linkedin

Sara Vafai-Blom på LinkedIn