Lærere og inspirationer

Dan Noltensmeier

Dan Noltensmeier er som lærer funderet i intentionen om, at hjælpe mennesker til at bruge deres kvaliteter i en livspraksis, der manifesterer medfølelse. Arbejdet hos Dan Noltensmeier giver mulighed for hver enkelt menneskes erkendelse af sig selv som et enestående og uerstatteligt individ, samtidig med erkendelsen af, at alting er ét og, at dette er kærlighed.

 

I arbejdet integreres såvel det fysiske som det følelsesmæssige, det mentale og det spirituelle aspekt. Dan Noltensmeier var elev af nu afdøde Bob Moore, og har efterfølgende været tilknyttet Ridhwan skolen, som danner rammen om det arbejde som Hameed Ali (også kendt som A.H. Almass) leder.  Dan er endvidere inspireret af Tibetansk Buddhisme. 

Processen består i, at jeg er del af en gruppe, der ledes af Dan. Gruppen mødes flere gange årligt i 5-7 dage for at arbejde med meditation, energi og kommunikation.

Bob More

Bob Moore (Robert Samuel Moore) blev født i 1928 i det nordlige Irland, og voksede op i et kvækersamfund. Han påbegyndte uddannelsen til præst, men fuldførte den ikke. Han uddannede sig i stedet til, og fik en ledende stilling i et ingeniørfirma.

Hans interesse for psykisk energi, førte ham til Arthur Findlay College Of Psychic Science i Stansted Hall, England, hvor han uddannede sig. Herefter begyndte han at undervise i emnet rundt omkring i England. I 1974 flyttede han til Danmark, hvor han oprettede et kursussted for healing, meditation og personlig udvikling i Ringkøbing. Omkring halvdelen af kursisterne var danske, mens resten kom fra udlandet. I sit arbejde var han bl.a. inspireret af Jiddu Krishnamurti, taoismens energiforståelse, den gamle ægyptiske kultur, samt den tibetanske buddhismes disciplin. 

 

Bob Moores undervisning bestod primært i:

 

Energiarbejde

Energiarbejdet har flere funktioner: Det giver jordforbindelse og ro. Det kan støtte selverkendelse. Det kan åbne til spirituelle kvaliteter i dybere bevidsthedslag. Og det understøtter en dybere kontakt til medfølelse som egentlig livspraksis.

 

Healing

I sin tolkning af healing knyttede Bob Moore an til den kristne tradition for helbredelse, som den blev praktiseret i den tidligste kristne kirke. Healing er i hans perspektiv et naturligt fænomen i kosmos, som understøtter integration af krop, bevidsthed og ånd.

 

Meditation

Meditation er et redskab til kontakt med dybere lag i bevidstheden. Bob Moore lagde vægt på, at den enkelte finder sin egen autentiske vej. Hengivelse og hjertets evne for åbenhed spiller en stærk rolle i hans forståelse af meditation.

 

Bob Moore døde i 2008.

Hameed Ali /Almass

Hameed Ali er født i 1944 i Kuwait. Han rejste til Californien som 18 årig, hvor han studerede fysik på Berkeley, indtil han, under arbejdet med sin ph.d.- afhandling, blev optaget af psykologiske temaer. Han skiftede retning, og tog i stedet en ph.d grad i psykologi.

 

Hameed Ali kalder sin undervisning ”The Diamond Approach to Self-Realization”. Der er tale om en tilgang, der trækker på gammel spirituel visdom og moderne dybdepsykologiske teorier. Metoden i The Diamond Approach er en ikke-intellektuel, og ikke-filosofisk undersøgelse, en sansning af en selv, og af den oplevelse, der finder sted i nuet. Der er tale om en stramt struktureret kommunikation, der finder sted i mindre grupper, og giver den enkelte rum for et individuelt udtryk.

 

Ridhwan skolen er en sammenslutning af fortløbende ”Diamond Approch Grupper”. Hameed Ali er den spirituelle leder af det arbejde, der foregår inden for Ridhwan skolens kontekst. Hver gruppe har tilknyttet en autoriseret lærer. Der er bl.a. Diamond Approach grupper i nord Amerika, Europa, New Zealand, Australien.

Tsultrim Allione

Tsultrim Allione blev født i New England i 1947 som Joan Rousmaniere Ewing. Hun fortæller, at da hun fik sin første bog om buddhisme af sin bedstemor, som 15-årig, kom den til at udgøre en første trædesten i hendes rejse ind i buddhismen. Hun blev nonne som 22-årig, blev siden løst fra sine løfter og stiftede familie. I 1984 modtog Tsultrim Allione en mastergrad i “Buddhist Studies/Women’s Studies” fra Antioch University.

I 1993 etablerede Tsultrim Allione et vestligt ”retreat center” for undersøgelse af grænsefladerne mellem vestlig psykologi og buddhisme. Stedet hedder Tara Mandala og er et internationalt Buddhistisk samfund i Colorado, som Tsultrim Allione leder.

Continuum Movement

Continuum Movement er et amerikansk bevægelsessystem, der er udviklet af Emilie Conrad.

Bevægelsessystemet kan påvirke et eller flere planer på samme tid, i det man opbygger styrke og fleksibilitet, udvider bevægelseskapacit-en og samtidig oplever mulighed for meditativ fordybelse.

 

Bevægelsessystemet tager afsæt i, at menneskekroppen hovedsageligt består af væske – ca. 75 % - og forudsætter, at hvis væsken er stagneret, viser det sig som ophobet spænding i knogler, muskler, led og nervesy-stem.

 

Continuum Movement holder væsken bevægelig, smidig og levende, ved at anvende lyd og bløde vandlignende bevægelser – både i stille og dynamisk aktivitet. Via de bølgende bevægelser kommer man i kontakt med de ophobede spændinger, som langsomt opløses.

Emilie Conrad

Emilie Conrad (født 1934 i New York City) var danser. Først balletdanser, men siden med stadig større interesse for Haitiansk dans. Emilie Conrad iagttog, at der er bevægelsesmønstre, som er universelle, og uden for kulturel påvirkning. Hun studerede dise universelle bevægelsesmønstre og konstaterede en overensstemmelse mellem vands bevægelsesmønstre, og de universelle bevægelsesmønstre i menneskeikroppe, der jo består af ca. 75% vand. Emilie Conrad arbejdede videre på dette fundament, og udviklede Continuum Movement, og et program for rygmarvsskadede mennesker.

Hun var i denne forbindelse tilknyttet et forskningsprojekt på University of California, Los Angeles. Resultaterne fra forskningsprojektet forbandt  Continuum Movement med kroppens øgede kapacitet til at fungere innovativt og skabe nye healingsmuligheder for rygmarvsskadede mennesker.

 

Emilie Conrad døde i 2014

Jeanne Jensen

Jeanne Jensen er født i 1954 og bl.a. autoriseret Continuum Movement. Jeanne bragte Continuum Movement til Danmark og har undervist i Continuum siden 2003. Læs evt. mere om Jeanne Jensen og hendes virke her.

Center for Selvudvikling

Center for Selvudvikling drives af Ellen og Jens Enemark, der begge er mangeårige elever hos Dan Noltensmeier, og deres firårige psykoterapeutuddannelse hviler på dette grundlag.

 

På deres hjemmeside fortæller de, at "uddannelsen er blevet til i et ønske om at formidle metoder til at fremme kontakten til dybere liggende aspekter af menneskers kvaliteter og essens.

 

Det kan være kvaliteter som kærlighed, medfølelse, visdom, empati, styrke, klarhed, blidhed, smidighed m.m. – kvaliteter som det opleves dybt behageligt og glædesfyldt for individet at have kontakt til, ligesom det kan være en opløftelse for andre mennesker at opleve det manifesteret i samvær".

 
 
 
 
 
 
 
 

Psykoterapeut Sara Vafai-Blom

 

Isafjordvej 16, Trekroner, Roskilde.

Også samtaler online

Tlf. 30 64 16 12  Mobilpay: 306649

mail: sara@saravafaiblom.com

Linkedin

Sara Vafai-Blom på LinkedIn