Depression symptomer Psykoterapeut Sara

Depression

Depression behandling

 

 

Ofte vil selvhad, mindreværd og forkerthedsfølelse være det man mærker, men bag disse følelser gemmer der sig skam. 

Skam er smertelig uanset, hvad der uløser den. At nærme sig skam i psykoterapi kræver, at du har tillid til terapeuten. Det er nødvendigt, at du føler dig tryg, og sikker på at møde forståelse og medfølelse, når du retter opmærk-somhed mod skamfulde og sårbare steder i dit indre. 

Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi og selvudvikling siden 1993

Depression symptomer

Man kalder det depression, når man over en længere periode har været plaget af nogle bestemte symptomer.

Som jeg ser det, er det ikke så vigtigt, hvad man kalder de problemer du oplever, det vigtigste er, at vi få talt om, hvad det er, der plager dig, hvordan du oplever det, og hvordan du føler dig begrænset af det.

Almindelige tegn på depression er:

Hvis du føler dig trist, og træt over en længere periode uden, at du ved, hvorfor.

Hvis du savner mening i livet.

Hvis du har mindre lyst til socialt samvær end du plejer.

Hvis du har svært ved at sove, eller sover for meget.

Du kan læse mere om symptomer på depression på Psykiatrifondens hjemmeside

delt det du har at dele i de relationer du har. Måske trækker du dig helt fra andre mennesker, og kommer til at føle dig ensom. 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Angst og depression

Mange mennesker oplever, at deres depressive tilstand også er præget af angstfyldte eller ængstelige tanker.

 

Depressive tilstande kan også stress 

Skam og forkerthedsfølelse kan ligge meget dybt

Vi har, som mennesker, et behov for tilknytning til andre mennesker. Som helt små babyer har vi behov for at blive draget omsorg for fysisk, men også følelsesmæssigt. Vi har brug for, at vores nærmeste omsorgsgiver er fintfølende, og aflæser os korrekt. Det er f.eks. vigtigt, at vores nærmeste omsorgsgiver forstår at aflæse, hvad vi bryder os om, og ikke bryder os om, hvad vi har behov for, hvor vores grænser går, og hvad vi føler. Det er også vigtigt, at vores nærmeste omsorgsgiver er i stand til at møde os i det, som vedkommende aflæser, og reagerer relevant f.eks. ved at trøste, holde os tæt eller omvendt give os plads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som helt små er vi meget sensitive overfor det møde, der finder sted med vores nærmeste omsorgsgiver, og vi tror, at det, der føles ubehageligt i mødet, er vores egen skyld. vi vender negative erfaringer mod os selv. Det betyder, at hvis vores nærmeste omsorgsgiver er ude af stand til at sanse og møde os relevant, kan vi komme til at føle os forkert mødt, og det kan føre til, at vi kommer til at føle os forkerte.

Skam får os til at ville forsvinde, gemme os, komme væk, og skam er forbundet med angst. Angsten for at blive forkastet​​.

Mobning

​Skam kan også opstå senere i livet, og mobning er en smertefuld kilde til både skamfølelse og angst. Ofte står mobning på i meget lang tid, og ofte er det så skamfuldt, at være udsat for mobning, at mobbeofferet ikke gør opmærksom på situationen. Desværre er det også sådan, at selv om et mobbeoffer gør opmærksom på, hvad der foregår, bliver det tit negligeret. Mobbeofre kommer desværre ofte til at få den dybe indre overbevisning, at det er vedkommendes egen skyld. Mobning er forbundet med følelsen af magtesløshed eller hjælpeløshed, og sætter dybe og langvarige spor i mennesker. 

 

Behandling af depression uden medicin

At tage skridt ind i et nærvær med dig selv, kan virke farligt, fordi du kan frygte, at komme til at opleve den ikke-mødthed, du har været udsat for, men ti​I en sikker og tillidsfuld tilknytningsrelation f.eks. til en terapeut, er det muligt at begynde at tale om det, som er forbundet med skam, og når dette sker, finder der healing sted. Det forskræmte, og sårede sted kan begynde at komme frem. Først lige så forsigtigt, og efterhånden med større og større vished om, at situationen nu er en anden. Der kan finde en proces sted, hvor du erkener, at du nu, kan give sig selv nærvær, kontakt, og opfylde dine egne behov.

Vejen ud af skammens greb går igennem sympati, medfølelse, og omsorg for dig selv.

Du kan læse mere om, hvordan jeg arbejder terapeutisk.

 

Skam er også god og sund

Vi taler også kun om skam som noget, der gør os forknugede, men skamfølelse er også en vigtig og hjælpsom følelse. Den verner om menneskelighed. Skamfølelse kan nemlig også opstå, når vi sanser, at nogens værdighed bliver krænket. Måske ved vi det dårligt nok, men vi vender os ofte bort, når vi oplever at nogen bliver udsat for noget, vi finder uværdigt. Vi bliver umiddelbart skamfulde, når en anden persons grænser overskrides, krænkes eller ydmyges.

 

 

Skam og blufærdighed

​Skam er i familie med blufærdighed. Hvis vores blufærdighed ikke respekteres, opstår der skam. Vores blufærdighed handler om det som vi oplever som vores selv. Vores inderste følelser, vores personlige grænser og kropsfølelser. Vi mærker vores blufærdighed, når vores intimitetsgrænse er ved at blive overskredet, og det er centralt at lære at lytte til sin blufærdighed. Blufærdighed er en meget sensitiv censor, der kan fortæller os, når det er relevant for os, at trække os. Hvis vi - i vores liv - har oplevet, at der ikke har været plads til vores blufærdighed, kan det kræve noget af os, at lære den at kende. Hvor skammen råber, kan man sige, at blufærdigheden hvisker lige så stille. Man kan lære at høre dens hvisken, så man kan tage vare på sig selv. Blufærdighed og skamfølelse kan fortælle os om, hvornår vi er i miljø med riciko for vurdering og forkastelse, og hvornår vi er i et trygt, støttende, venligt miljø. 

Kontakt mig gerne for at høre mere:

Tlf. 30 64 16 12 Mobilpay 306649

Email: ​sara@saravafaiblom.com

Sted: Trekroner, Roskilde.

Også online-samtaler

Mere information om, hvordan du finder vej 

En session varer ca. 60 min.​ og koster 850 kr.

Tilbud: Betal for 5 samtaler og få den 6. gratis. 

 

Hvis du har brug for en akuttid, kan du tage kontakt, så finder vi ud af noget

 

Hvis du er på SU eller lignende, er prisen 500kr.

Afbud senest samme dag kl. 8

Jeg modtager løbende supervision

Du kan finde mere praktisk information her

Psykoterapeut Sara Vafai-Blom

 

Isafjordvej 16, Trekroner, Roskilde.

Også samtaler online

Tlf. 30 64 16 12  Mobilpay: 306649

mail: sara@saravafaiblom.com