Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom sa

Uddannelse og beskæftigelse

Psykoterapi

Jeg er uddannet psykoterapeut fra Center for Selvudvikling.

Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi, åndedræt, selvudvikling og træning af bevidsthed siden 1993.

Parterapi

Jeg har uddannet mig i parterapi ved Parterapeutisk Institut. Der har jeg lært at arbejde med emotionsfokuseret parterapi.

Hos DISPUK har jeg lært narrativ parterapi.

Ledelse

Jeg har været sektionschef for en uddannelsesafdeling i Region Hovedstaden, udviklingsleder på et dagtilbud for voksne med udviklingshæmning, og praktikansvarlig på pædagoguddannelsen i Glostrup. 

Som leder har jeg stået i spidsen for fusioner, faglige udviklingsprocesser, teamdannelsesprocesser strategiudvikling, tilpasning af organisationer mv. 

Jeg har bl.a. taget en narrativ lederuddannelse fra DISPUK og en diplomuddannelse i ledelse.

Proceskonsulent

I 2010-11 tog jeg en systemisk og narrativ proceskonsulentuddannelse hos INPRAXIS. De ting jeg lærte, har lige siden udgjort et centralt element i mit arbejde.

 

Dette betyder, at jeg er bevidst om den rolle som kontekst, kommunikation og værdier spiller i arbejdet med såvel individer som grupper og organisationer.

Kultursociolog

Jeg er uddannet kultursociolog fra Københavns Universitet. På baggrund af den uddannelse har jeg siden beskæftiget mig professionelt med udvikling, uddannelse og ledelse inden for det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område. 

Baggrund

Jeg er født i 1965, mor til to voksne børn, og gift med deres far siden 1987.

Udgivelser

"At føle sig som et menneske" Eva Kragh og Sara Vafai-Blom, artikel i Socialpædagogen nr. 5 2012

"Vestegnen er blevet et sikrere sted" Sara Vafai-Blom og Kim Vorgod, artikel i Dansk Folkehjælp juni 2012

At føle sig som et menneske" Evaluering af socialpsykiatrien i Høje Taastrups psykologprojekt, 2011. Se Evt. rapporten her: Atfoelesigsometmenneske.aspx

"Dansens kvarter" Sara Vafai-Blom, LEV, Landsforeningens Evnesvages Vels informationsblad, februar 2011

"To læringsrum og en studerende" Sara Vafai-Blom i "Praktik i Pædagoguddannelsen" Kroghs Forlag 2007

"Evidens - hævet over enhver tvivl" Sara Vafai-Blom i Social Kritik nr. 104, maj 2004

"Tænk normalt - og dernæst på handicappet" Sara Vafai-Blom i "Handicap, kvalitetsudvikling og brugerinddragelse", AKF Forlaget 2003

"Teenager med handicap" Sara Vafai-Blom, Socialrådgiveren nr. 20, september 1999

"Ungdom, Udvikling og Handicap", Else Danø, Kjeld Høgsbro, Birgit Kirkebæk og Sara Vafai-Blom,  Samfundslitteratur 1999

"Evalueringsforskning. Videnskabelig sejlads i politiske farvande", Sara Vafai-Blom, Københavns Universitet  1994

Organisationstilknytning

Professionelt startede jeg mit arbejdsliv som forskningsassistent i en privat konsulentvirksomhed ”Institut for Social Udvikling”. Siden var jeg udviklingskonsulent i Københavns Amts Socialforvaltning.

 

I otte år arbejdede jeg som praktikansvarlig og underviser på pædagoguddannelsen i Glostrup, hvor jeg også var involveret i udviklingsarbejde og diplomuddannelse for Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion (indenfor Professionshøjskolen UCC’s ramme). 

Jeg har i en periode lavet konsulentarbejde ved siden af mine ansættelser.

 

Fra 2010 har jeg arbejdet som udviklingsleder på et dagtilbud for voksne med udviklingshæmning (Job- og Aktivitetscenter Vestegnen), og siden som sektionschef i en uddannelsesafdeling i Region Hovedstaden. 

Nu driver jeg min egen virksomhed, hvor jeg tilbyder individuel terapi, parterapi og konsulentydelser. Du kan læse mere om mit arbejde som psykoterapeut, supervisor og underviser

 

Psykoterapeut Sara Vafai-Blom

 

Isafjordvej 16, Trekroner, Roskilde.

Også samtaler online

Tlf. 30 64 16 12  Mobilpay: 306649

mail: sara@saravafaiblom.com