Psykoterapeut Sara Vafai-Blom

også psykoterapeut online

Pris: 850kr. (60 min.) Betal for 5 samtaler, og få den 6. gratis

Individuel terapi online er også en mulighed 

Tidsaftale online eller på tlf. 30641612 eller sara@saravafaiblom.com

 

Hvis du har behov for en tid aften eller weekend er du velkommen til at kontakte mig.

Er du på SU eller lign. tilbyder jeg halv pris. 

I forbindelse med Corona pandemien vil jeg bede dig om at vaske dine hænder, når du ankommer.

Jeg spritter håndtag mv. af mellem hver samtale.

Psykoterapi Roskilde 

I psykoterapi kan du komme tættere på dine værdier og blive klogere på dig selv. Vi ser ind i de mønstre, der begrænser, og forhindrer dig i at leve det liv du længes efter. Jeg hjælper dig med at få kontakt til dine ressourcer og kvaliteter.

Du kan få et kendskab til dig selv, der giver:

Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi og selvudvikling siden 1993

  • Mere indsigt i dine egne værdier og behov

  • Mere glæde over livet – også, når det byder på udfordringer

  • Mere mod til at sige til og fra

  • Mere mod til at stå inde for det du føler

  • Mindre pres i forhold til at skulle leve op til omverdens krav og forventninger

  • Mere klarhed i relationer

  • Mere mening, ro og balance

Som psykoterapeut har jeg bl.a. samtaler, der tager afsæt i:

 Bestil tid via kontaktformular

Dybere kontakt med dine følelser

Jeg hjælper dig med at finde ind i en dybere kontakt med dig selv, og dine følelser. Vi ser på, hvad, der forhindrer dig i at sige til og fra, at stå inde for det du føler, og varetage dine egne behov. 

Brud med destruktive tankemønstre

Hvis du er plaget af destruktive tankemønstre, vil jeg hjælpe dig til at med at bryde med dem. Det kan f.eks. være tankemønstre om din egen utilstrækkelighed, uværdighed eller mindreværd. Der kan også være tale om tanke- og handlemønstre, der fører dig ind i f.eks. skam, angst, sorg, vrede eller jalousi.

Kontakt mig på tlf. 30641612 eller sara@saravafaiblom.com

Mere mod

Hvis du oplever et pres i forhold til at tilpasse dig omverdens krav og forventninger, kan det betyder, at du mister orienteringen i dit eget liv og oplever f.eks. stress, angst eller depression. Jeg vil have fokus på at hjælpe dig til at kunne slippe noget af den tilpasning, så du bedre kan være centreret i sig selv, mærke dine egne værdier og behov, og dermed finde mere ro, mening og balance.

Hjælp til relationer og traumer

Jeg vil forsøge at hjælpe dig med at finde vej i forhold til relationer, der gør ondt. Det kan være ting, der udspiller sig her og nu, men det kan også være, at der er behov for, at vi sammen går tilbage, og taler om traumatiske oplevelser du har haft. Traumer, som du gemmer væk, har negative effekter i dit følelsesliv, og den måde du forholder dig til dig selv på. Traumer kan være helt umulige at adressere på egen hånd, men i trygt følgeskab, kan det være anderledes. Det vil naturligvis altid være sådan, at vi undervejs i samarbejdet taler om, hvad du finder meningsfuldt, at vi taler om, så du er med til at styre retningen og tempoet,og traumet bearbejdes blidt.

Kontakt til dine værdier og styrkende erfaringer

Jeg vil have fokus på at hjælpe dig med at finde vej ind til det, der er dine helt egne værdier. Se på, hvor og hvordan de er kommet til udtryk i dit liv, hvilke erfaringer du har med dem, og hvad du synes om dem. Vi kommer også til at kigge efter de steder, hvor de smertefulde emotionelle tilstande er fraværende i dit liv eller dit sind. Hvor lille en sprække der end måtte være tale om, skal vi nok finde den, og lære den bedre at kende. Der, hvor du er fri af de tyngende emotionelle tilstande, kan du hente næring og kræfter til at komme videre. 

Perioden mellem vores samtaler

Jeg kan give dig øvelser, som kan være hjælpsomme, og du vil kunne få en hjemmeopgave, som du kan arbejde med mellem vores samtaler. Jeg er optaget af at give dig redskaber til at kunne hjælpe dig selv, så du efterhånden kan opleve, at din proces med at komme igennem det, der plager dig også foregår i perioderne mellem vores samtaler.

Ring hvis du har spørgsmål: tlf. 30641612

Udviklings- eller mere afgrænsede psykoterapeutiske forløb

Vi kan samarbejde om udviklingsforløb, der strækker sig over længere tid, eller mere afgrænsede forløb som omhandler specifikke problemstillinger som du har brug for nogle redskaber til at håndtere. Sammen finder vi ud af, hvad dine symptomer forsøger at fortælle dig, så du kan finde mening og retning. Jeg ser problemer som en dør til udvikling, og tilbyder nærværende psykoterapi med udgangspunkt i din situation, og i trygge rammer. Du skal ikke præstere noget særligt. Du skal bare komme som du er, det er dér jeg møder dig.

 

Mine metoder

Det vigtigste jeg tilbyder, når du kommer hos mig, er mit nærvær. Jeg møder dig med opmærksomhed, venlighed og indføling. Det at blive mødt i venlighed, og set med indføling af et andet menneske, er noget af det mest healende i sig selv. Jeg har arbejdet i mange år med mig selv, og er trænet i at mærke, hvad der foregår hos dig og hos mig selv. Dette betyder, at jeg kan undgå at blande dine og mine ting sammen. Det betyder også, at jeg kan møde dig med dyb medfølelse, for jeg har været rundt i mit eget sinds kroge, og mødt en mængde af min egen smerte, angst og skam.

Jeg lytter meget grundigt. Jeg lytter både til det du siger, og det du ikke siger. Jeg lytter til det din krop siger, og det, der sker i rummet imellem os.

Foruden dette trækker jeg naturligvis også på metoder i det psykoterapeutiske arbejde. Jeg har systemisk og narrativ tilgang dybt inde under huden, og inddrager det. Ligeledes neuroaffektiv tilgang. Når det er relevant inddrager jeg metacognitiv metode, og åndedrætsterapi.

Vælg en psykoterapeut du har tillid til

Det er vigtigt, at du vælger en terapeut som du føler, at du kan etablere et tillidsfuldt forhold til, for det mest virksomme i et terapeutisk forløb, er tilliden i det møde der finder sted mellem dig og psykoterapeuten. Allerede, når du begynder at åbne dig i samtalen, vil du kunne opleve, at det giver lindring, fordi du deler dine tanker og følelser med en person, der kan være i det sammen med dig. I løbet af den første samtale taler vi om, hvorvidt du føler dig tryg. 

Tilmeld dig min mailliste

Unge og psykoterapi

Hvem er jeg?! Det er et spørgsmål, som for mange unge til at tumle rundt i tilværelsen. Hvis du er ung, og har det svært, er det vigtigt, at du får hjælp, så du kan finde dig selv og din glæde. Sammen finder vi ud af, hvordan du kan bruge psykoterapien. Det er mit ønske, at terapien er med til at bygge dig op, så dit selvværd vokser, og du mærker, at du er i orden som du er, og har følelsen af at kunne finde vej i dit liv.

Kontakt mig gerne for at høre mere:

Tlf. 30 64 16 12 Mobilpay 306649

Email: ​sara@saravafaiblom.com

Sted: Trekroner, Roskilde.

Også online-samtaler

Mere information om, hvordan du finder vej 

En session varer ca. 60 min.​ og koster 850 kr.

Tilbud: Betal for 5 samtaler og få den 6. gratis. 

 

Hvis du har brug for en akuttid, kan du tage kontakt, så finder vi ud af noget

 

Hvis du er på SU eller lignende, tilbyder jeg halv pris.

Afbud senest samme dag kl. 8

Jeg modtager løbende supervision

Du kan finde mere praktisk information her

 
 
 

Psykoterapeut Sara Vafai-Blom

 

Isafjordvej 16, Trekroner, Roskilde.

Også samtaler online

Tlf. 30 64 16 12  Mobilpay: 306649

mail: sara@saravafaiblom.com

Linkedin

Sara Vafai-Blom på LinkedIn